History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Precision i projektkommunikation - Språkpodden nr 3
September 15, 2014 06:44 AM PDT
itunes pic

Peter Hjalmarsson och Språkkonsulternas Anki Mattson samtalar om hur man kan skriva professionella projektbeskrivningar.

Termarbete, så talar ni samma språk - Språkpodden nr 2
August 15, 2014 12:33 AM PDT
itunes pic

Språkkonsulternas Erik Svensson och Anki Mattson samtalar om hur man kan genomföra ett effektivt termarbete på företag och myndigheter.

Lean i kommunikationsarbetet - Språkpodden nr 1
June 16, 2014 06:48 AM PDT
itunes pic

Språkkonsulternas Susanne Blomkvist och Anki Mattson samtalar om hur man kan använda Toyotas leantankar i kommunikationsarbetet.

Previous Page  |